• Aðstæður eðlilegt
  • Niðurstöður heilablæðinga (heilablóðfall)
  • Taugahrörnunarsjúkdómar
  • Væg hugræn skerðing o MCI
  • Taugasálfræðileg og talmeðferð endurhæfing
  • Hugræn örvun
  • Hugræn örvun hóps
  • Stuðningur umönnunaraðila

Byrjaðu að slá og ýttu á Enter til að leita

%d bloggarar hafa smellt á eins og fyrir þetta: